Natursten

Alla färger och de olika formerna är ett resultat av naturen. Varje beläggning blir unik.

Egenskaper hos natursten

Skiffer, ölandssten och flera andra stenar har en naturligt skiktad struktur, vilket gör att de lätt kan klyvas till stenar med en rätt plan sida. Det gör stenarna lämpliga för beläggningar. Men även om ytan är plan kan de olika stenarna var för sig ha en något ojämn yta.

Vanlig användning av natursten

Till gångar, rabatter och altaner eller andra ställen i trädgården. Kan också ställas på högkant i murar och läggas ovanpå varandra till trappor. Ölandssten kan ge en ojämn beläggning på altanen.

Läggning av natursten

Stenarna varierar i storlek och tjocklek. De läggs på ett plant underlag men det blir tvunget att justera ytan en del för att få alla på samma nivå. Stenarnas form beror på var de har brutits så du tvingas sortera, anpassa och vrida stenarna så att du kan pussla ihop dem till en beläggning. Det är ett både skojigt och tidskrävande arbete. Eftersom de inte sätts så djupt som gatsten och inte ligger så tätt som marksten läggs de ofta i betong.

Hållbarhet hos natursten

Naturstenar är starka men skiffer och ölandssten, som består av flera lager, kan skadas av kyla. Om du lägger dem på ett stabilt underlag håller de i många år.

Underhåll av natursten

Det kan se snyggt ut med gräs mellan stenarna, men se till att hålla borta alla växter som har kraftiga rötter. Borsta ytan regelbundet så att stenarna hålls fria från alger.

GUIDE: Se vår stora guide till stenbeläggningar