GRANIT

Granit är en hård bergart som består av en blandning av flera olika mineraler. Eftersom blandningsförhållandet mellan mineralerna varierar så varierar också färgen på granit från gråsvart till blå, grå, gul, grön och röd. Granitsten klyvs eller sågas och kan poleras spegelblank.

BETONG

Betongstenar och dito plattor gjuts i formar och kan var genomfärgade i grå, blå eller röda nyanser. Former och dimensioner varierar inte bara med tanke på utseendet utan också efter hur stor belastning produkten ska tåla. Stenar och plattor bör läggas med 2 mm fog.

ANDRA BELÄGGNINGAR

Du har många andra möjligheter än just granit och betong när du ska välja en beläggning till infarten eller terrassen. Du kan välja andra bergarter eller t.ex. förstärka gräset med gräsarmering eller lägga klinker eller tegel, som har bränts så hårt att materialet tål frost.