Beläggningar i trädgården

Oavsett om det en terrass, en ny infart eller en gång mellan rabatterna så kan du använda stenar eller plattor som beläggning. Men innan du börjar måste du göra klart för dig vilken underlag som krävs. Här har du en hjälpande guide.

GRANIT

Granit är en hård bergart som består av en blandning av flera olika mineraler. Eftersom blandningsförhållandet mellan mineralerna varierar så varierar också färgen på granit från gråsvart till blå, grå, gul, grön och röd. Granitsten klyvs eller sågas och kan poleras spegelblank.

Stenar eller plattor?

Om du inte är riktigt säker på vad det material ska kallas som du lägger på terrassen eller infarten - sten eller platta - så kan du använda den terminologi som stenbranschen använder. Där är en platta en natursten som har bearbetats för att få en slät och plan yta. Man skiljer också mellan natursten och marksten, där de senare även omfattar formgjutna ”stenar” av betong.

Gatstenar

Fyrkantiga kluvna storgatstenar av granit har en kortsida som i regel är 13-15 cm åt bägge håll medan längden på stenen är 20-23 cm. Stenarna finns i flera nyanser och kan köpas både nya och begagnade. Gamla stenar, som har legat på en gata i kanske 100 år, har ofta slitits blanka på ovansidan och kan säljas till högre priser. Andra begagnade storgatstenar är ganska billiga. Storgatstenar kan användas på infarter, terrasser, i trappor och längs kanter. Det är ganska svårt att lägga stenarna eftersom de inte är lika stora. De ska vibreras ner i en tjock grusbädd.

MATERIAL Kluven granit
TERRASS Ja – men det resulterar i en något ojämn yta
INFART Ja
GÅNGAR Ja
PRISBILD PER M2 700–1300 kr. Begagnade stenar: 300–1500 kr

Smågatstenar

Tärningar av kluven granit. Smågatstenar har i regel sidor som är mellan 9 cm och 11 cm. Det finns dessutom ännu mindre - och dyrare - specialkluvna granitstenar. Eftersom smågatsten är av granit så finns det många färger att välja bland, men grå och ljusröd dominerar. De flesta stenar som säljs i Sverige kommer från svenska stenbrott men det säljs också stenar från Portugal och Kina. Om du vill lägga en hel terrass eller en infart med smågatstenar bör de läggas i solf äderform för att låsa varandra.

MATERIAL Kluven granit
TERRASS Ja
INFART Ja
GÅNGAR Ja
PRISBILD PER M2 300–800 kr. Begagnade stenar: 200–1000 kr

Singel

Singel, som är en krossprodukt precis som makadam, har oregelbunden form och vassa kanter. När man vibrerar ett lager singel kilas stenarna ihop till en relativt homogen massa. Singel finns i flera storlekar mellan 2 och 32 mm - är stenarna större kallas de i regel makadam. Vid beställning av singel anger man storlek, t.ex. 16-32 mm. Singel kan läggas på gårdsplanen och som dränering under terrasser och i rabatter. Om underlaget byggs upp ordentligt kan singel också läggas på infarter.

MATERIAL Krossprodukt
TERRASS Nej
INFART Ja
GÅNGAR Ja
PRISBILD PER M2 50–200 kr

Kullersten

Kullersten är ett uttryck som också används om gatstenar, men kullerstenar är betydligt mindre och sorteras inte på samma sätt. Köper du kullersten, så får du en blandning där de minsta kan vara 5 cm och de största 15 cm (eller 10-30 cm). Kullerstenar säljs inte per kvadratmeter utan per ton. Förr var det vanligt att lägga kullersten på gårdsplanen på främst skånska gårdar. I dag används kullersten mest som prydnadsstenar, t.ex. längs rabatter, runt träd, på trappsteg ingjutna i betong och liknande. Kullerstenar ska skyddas på fiberduk mot växter underifrån.

MATERIAL Blandning av bergarter
TERRASS Nej
INFART Ja
GÅNGAR Ja
PRISBILD PER M2 300–400 kr (vid 1600 kr/ton som räcker till 3–5 m2).

Pengarna har grävts ner djupt

Du ska räkna med att cirka 2/3 av allt arbete ligger under marknivå och det innebär förstås också att det är den dyraste delen om du ber en marklägg-ningsfirma stå för jobbet. Oavsett om beläggningen kostar 500 eller 800 kr/m2, så kostar markarbetet cirka det dubbla.

BETONG

Betongstenar och dito plattor gjuts i formar och kan var genomfärgade i grå, blå eller röda nyanser. Former och dimensioner varierar inte bara med tanke på utseendet utan också efter hur stor belastning produkten ska tåla. Stenar och plattor bör läggas med 2 mm fog.

Formgjutna stenar

Beläggningsstenar av betong såldes förr i tiden i ett flertal olika former, exempelvis som fiskar, sexkanter eller med S-form. I dag säljs det mest rektangulära eller kvadratiska stenar och plattor. Betongen kan vara genomfärgad så att stenarna är röda, grå, svarta eller blå och i olika nyanser av dessa färger. Flera stenar gjuts med en liten kant på mitten och dessa ser till att det blir plats för en fog. Det vanligaste namnet på betongsten är marksten som kan användas till all slags beläggning.

MATERIAL Betong
TERRASS Ja
INFART Ja – men tung trafik kräver tjocka stenar
GÅNGAR Ja
PRISBILD PER M2 Från cirka 100 kr

Gjutna plattor

Om du inte hittar plattor som passar så gjuter du egna. Ska de vara jättestora som de på bilden, så måste de gjutas på plats för de blir så tunga att de inte kan flyttas. Det ser t.ex. mycket snyggt ut med gjutna plattor på 120 x 120 cm som åtskiljs av teaklister. Stora plattor bör armeras med stänger eller nät för att inte spricka. Plattorna kan läggas på allt från terrasser och infarter till gångar och parkeringsplatser. Underlagets utformning och plattornas tjocklek avgör hur tung trafik de tål.

Läs också: Gjut egna gångplattor

MATERIAL Betong
TERRASS Ja
INFART Ja
GÅNGAR Ja
PRISBILD PER M2 400-600 kr

Betongplattor

En av de vanligaste beläggningarna för terrasser, gångar, infarter, parkeringsplatser och trottoarer. Finns i en mängd storlekar och i flera tjocklekar. De allra vanligaste storlekarna är 35 x 35 cm och 40 x 40 cm och den vanligaste färgen är grå men det finns flera färger. Plattorna finns emellertid både större och mindre men de allra största är ohanterliga för oss gör-det-självare. Å andra sidan blir resultatet enormt snyggt, men ju större plattorna är desto viktigare är det att underlaget har lagts korrekt.

MATERIAL Betong
TERRASS Ja
INFART Ja – men det kräver tjocka plattor
GÅNGAR Ja
PRISBILD PER M2 Från 150 kr

Ytbehandlade betongplattor

I stället för de traditionella betongplattorna kan du välja plattor som visserligen är gjorda av betong, men som ser ut att vara av annat material. Det finns t.ex. plattor som ser ut att vara skurna av granit, men som kostar endast en femtedel. Och du kan få plattor som liknar marmor och sandsten, men som till skillnad från dessa tål frost. Det finns också plattor som belagts med småsten och som därför är nästan halksäkra. Om plattorna har ytbehandlats fastnar inte mossa och alger lika lätt på ytan. Sådana plattor bör inte spolas med högtryckstvätt.

MATERIAL Ytbehandlad betong
TERRASS Ja
INFART Ja
GÅNGAR Ja
PRISBILD PER M2 Från 300 kr

ANDRA BELÄGGNINGAR

Du har många andra möjligheter än just granit och betong när du ska välja en beläggning till infarten eller terrassen. Du kan välja andra bergarter eller t.ex. förstärka gräset med gräsarmering eller lägga klinker eller tegel, som har bränts så hårt att materialet tål frost.

Gräsarmeringsstenar

En lite speciell variant av betongstenar och -plattor är gräsarmeringsstenar av betong med hål för gräset. På så sätt kan du anlägga en parkeringsplats som håller sig grön och fräsch hela sommaren och då slipper du se de tråkiga grå betongstenarna. Det finns flera olika varianter av dessa stenar. Upp till 75 procent av den yta som vänds uppåt kan bestå av hål för jord och gräs. En fördel utöver det estetiska med stenarna är att de låter regnvatten rinna ner i marken och sugas upp i stället för att samlas i stora pölar.

MATERIAL Gjuten betong
TERRASS Nej
INFART Ja
GÅNGAR Nej
PRISBILD PER M2 Från 300 kr

Keramiska plattor

Gångar, terrasser och trappor är några av de ställen där det kan löna sig att lägga keramiska plattor, alltså klinker gjorda för användning utomhus så att de tål hård frost, snö, grus och salt utan att bli fula eller skadas. Plattorna är lätta att hålla rena och du kan skotta snö på dem, men de gillar inte alltid snöskrapor av järn. Till skillnad från betongplattor är ytan på de keramiska plattorna sluten så de suger inte till sig fukt. Alger och mossa har också svårt att fastna. Välj inte plattor som har super-slät yta eftersom de blir hala som is när de blir våta.

MATERIAL Hårt bränd lera
TERRASS Ja
INFART Ja
GÅNGAR Ja
PRISBILD PER M2 300–700 kr

Marktegel

Liknar vanliga tegelstenar men är massiva och har bränts mycket hårt. Ytan på stenarna är sluten och de suger inte till sig fukt. Stenarna tål hård frost, snö, grus och salt. Det är lätt att hålla dem rena och du kan skotta snö på dem, men de gillar inte alltid snöskrapor av järn.

Du kan lägga marktegel på både terrasser och i gångar. I bägge fallen kan du lägga dem platt eller på sidan efter tycke och smak. För att de ska tåla belastningen av biltrafik bör de ställas på högkant. Marktegel ska läggas med minst 2 mm breda fogar.

MATERIAL Hårt bränd lera
TERRASS Ja
INFART Ja – på högkant
GÅNGAR Ja
PRISBILD PER M2 200-800 kr

Natursten

Du kan också bestämma dig för plattor eller stenar av olika slag av natursten, men tänk på att det svenska klimatet med mycket nederbörd och kyla på vintern kan skada stenarna eftersom de slits hårt. Sandsten, marmor och i viss mån skiffer bör inte utsättas för smältvatten och frost eftersom det kan resultera i frostsprängningar eller sprickor. Men det finns många andra sten- och bergarter som passar och natursten som granit och gnejs kan alltid användas utomhus. De hårda stenarna håller i stort sett i evighet - bokstavligen talat.

MATERIAL Basalt, marmor, kvartsit, skiffer, sandsten etc.
TERRASS Ja
INFART Ja – några typer
GÅNGAR Ja
PRISBILD PER M2 Från cirka 1000 kr

Underlaget är allra viktigast

Oavsett hur dyr beläggning du lägger så får du aldrig bättre resultat än underlagets beskaffenhet. Gräv ner till fast mark, vibrera med en plattvibrator och lägg ev. ut en fiberduk innan du lägger på beläggningsgrus. Hur mycket grus du ska lägga på beror på hur mycket beläggningen kommer att belastas. Vibrera beläggningsgruset ordentligt i två omgångar och fyll på cirka 12-15 cm tjockt lager av väggrus som fördelas och vibreras. Lägg sedan på 2-4 cm sättgrus och vibrera om du ska lägga plattor. Ska du lägga stenar vibrerar du när stenarna har lagts. Tänk på att skapa fall på beläggningen. Grusbädden ska vara större än beläggningen för att kanterna inte ska ge med sig.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Marksten