Plattsättaren börjar med att såga några få cm in i var ände av halvcirkeln. Sedan sågar han raka snitt fram till markeringen med en halv cm mellanrum så att det blir en rad tappar i plattan.

Tapparna avlägsnas med lätta slag till exempel med en kakeltång. Men ännu är inte halvcirkeln helt jämn. Nu använder plattsättaren kakeltången för att klippa bort de sista resterna.

Är man noga med arbetet får man en fin och jämn kant.Nu är halvcirkeln klar och plattan kan enkelt läggas runt exempelvis en avloppsstam.