Först skrapas det värst utsatta av den gamla färgen bort. Sedan använder målaren en excentnerslip för att få bort det sista. När fönsterblecken är rena borstas allt slipdamm av.

För att färgen ska sitta ordentligt måste man använda en grundfärg avsedd för utomhusbruk. Alla fönsterblecken målas med grundfärgen. Till det arbetet använder målaren en elementpensel som är 4 centimeter bred.

Grundfärgen ska torka i minst åtta timmar innan man kan slutmåla.Fönsterblecken målas nu med svart oljefärg avsedd för utomhusbruk.

Den tidigare matta fönsterbeklädnaden är nu fin och nymålad. Metoden kan för övrigt även användas inomhus, till exempel om man vill måla om fönsterbänkarna i badrummet.