Lägg ut fixet på ett litet område i taget och fördela det jämnt med en stålskånska som är tandad längs ena sidan. Dra av ytan med den tandade sidan. Det är viktigt att tänderna har rätt höjd.

Det kan du kolla genom att trycka ner plattan i fixet när du dragit av det med skånskan. Ta upp plattan igen och kontrollera om 80 procent eller mer av plattan är täckt av fix. Är den inte det är tänderna för små.

När man som här vill lägga plattorna på diagonalen krävs det lite mer tillkapningsarbete än om man hade lagt plattorna rakt.

Man måste mäta exakt och det är många plattor som måste kapas. En bra kakelskärare som den här har en inställbar vinkel, så att man kan vara säker på att få plattorna exakt tillkapade varje gång. Det är en fördel om man har en elektrisk kakelskärare när man gör de finare och mindre tillkapningarna.

Nu är plattorna lagda. Efter ett par dagars torktid är vi redo att lägga på fogen. Fogmassan blandas med vatten till en ganska tunn konsistens.

Här har vi valt en svart fogmassa som slätas ut med ett skumplastbräde. Brädet rengörs regelbundet med vatten. Även golvet tvättas. När fogningen är klar rengör vi ytan igen och arbetet avslutas med att golvet tvättas av så att alla rester av fogmassa är borta.