Skruvarna på denna affisch är bara ett litet urval av de enormt många varianter som finns – och det kommer hela tiden nya skruvar med nya fi nesser och egenskaper.