Välj rätt grus!

Grus finns i otaliga varianter och används till många olika ändamål. Här går vi igenom de vanligaste grustyperna och förklarar vad du kan använda dem till.

Grus: Bärlagergrus

RAKT OCH STADIGT: När bärlagergruset har vibrerats, läggs ett lager sättgrus för att beläggningen ska ligga rakt och stadigt.

Grus finns i ett otal varianter.

Grus i viss form används för att hålla dina stenplattor på plats, medan annat grus är prefekt när du blandar bruk eller betong.

Här är en genomgång av de vanligaste grus- och sandvarianterna och vad de kan användas till.

Klicka på rubrikerna för att komma direkt till avsnittet i artikeln.

Vad använder man grus till?

GRUS UNDER STENAR OCH PLATTOR
Vi använder minst två lager olika grus (bärlagergrus och sättgrus) under stenar och plattor när vi lägger en infart, en gång eller en terrass.

GRUS TILL OLIKA MURARARBETEN
Till nästan allt arbete som en murare utför används grus, t.ex. till bruk och betong. Om du inte behöver så mycket blir det billigare att blanda själv.

GRUS SOM BELÄGGNING
Grovt grus, singel och makadam används som beläggning av olika slag. Det är billigare än att lägga stenar.

Hur används grus?

Vi använder grus framför allt under en beläggning.

När gruset har fördelats ska det packas med en vibrator. Det gäller både förstärkningsgrus och bärlagergrus.

Om du ska lägga på mer än 15 cm grus bör du vibrera i två omgångar – den första omgången efter cirka 7-8 cm.

LÄS OCKSÅ: Minidumpern flyttar ett ton grus – i ett lass

Grus: Sättgrus

När du har vibrerat grusbeläggningen ska du jämna till den så att nästa lager blir lika tjockt överallt. Det sista skiktet som är sättgrus ska inte vibreras utan bara trampas och jämnas till.

Grus: Bärlagergrus

Grusets uppgift är att beläggningen (stenar, plattor eller rent av grus) ligger plant och stadigt i många år. Det gör den endast om underlaget dränerar bra (leder bort regn- och smältvatten). Det gör de två grusbäddarna.

Varifrån kommer grus?

Grus och sand hämtas i naturen och kommer från tre ställen. Hämtas det från en sjö kallas det sjömaterial, som är ovanligt, och kornen är runda.

Kommer gruset från en grusås eller ett grustag är det en grusprodukt.

Grus som tas fram från bergkrossar kallas en krossprodukt.

Olika slags grus

FÖRSTÄRKNINGSGRUS

Kornstorlek: 0-90 mm

Om du ska lägga stenplattor på en infart som ska tåla att du kör på den med bilen, gräver du bort all jord och lägger ett 15- 30 cm tjockt skikt av förstärkningsgrus.

Fördela gruset och vibrera det hårt.

BÄRLAGERGRUS

Kornstorlek: 0-40 mm

Bärlagergrus läggs ovanpå förstärkningsgruset överallt där du senare vill ha en beläggning.

Man brukar räkna med 10–15 cm bärlagergrus, som ska fördelas och vibreras ordentligt.

SÄTTGRUS

Kornstorlek: 0-8 mm

Sättgruset är det grus som ligger precis under stenplattorna. Det bör vara cirka 3-4 cm tjockt.

Eftersom det innehåller små korn kan det inte vibreras. Det räcker att du fördelar gruset och trampar ner det.

FOGSAND

Kornstorlek: 0-2 mm

Fogsand används mellan stenplattor, stenar och annan beläggning.

Det är viktigt att fogsanden innehåller kantiga korn som kan packas bättre.

MURSAND

Kornstorlek: 0-4 mm

Det kvittar vilket bruk muraren blandar, så använder han mursand (om han inte får färdigblandat bruk).

Du får ett utmärkt putsbruk av cement, vatten och mursand.

VÄGGRUS MED ELLER UTAN LERA

Kornstørrelse: 0-8 mm

Om du har tänkt lägga en grusad gång så är det väggrus du ska använda– med eller utan inblandad lera.

När gruset vibreras bildar det en hård yta som till och med tål lätt trafik.

ÄRTSINGEL

Kornstorlek: 8-16 mm

Gjutsand, betonggrus eller ärtsingel är bra att använda när du t.ex. ska gjuta fast kantstenarna längs infarten.

Det räcker att du blandar med lite cement och vatten så får du en stark betong.

LÄS OCKSÅ: Så arbetar du med betonggrus

GUNGSAND

Kornstorlek: 0-3 mm

Under gungor och liknande läggs i dag en EU-godkänd sand som fallskydd.

Sanden kan inte bakas och kan därför inte användas i sandlådor, där små barn gärna bakar kakor.

FINGRUS

Kornstorlek: 0-8 mm

När man siktar grus från grusåsar och grustag och öppningarna i sållet är högst 8 mm får man fingrus 0-8.

Detta grus kan användas till i stort sett allt där grus ingår. Kan packas hårt med plattvibrator.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Sand och grus