M ed affischen som medföljer detta nummer får du fin hjälp om du letar efter en list till en viss uppgift. Eller du kanske har listen men inte riktigt vet vad den används till eller vad den heter. Affischen ger dig en överblick över några av de vanligare typerna, och vi har delat upp listerna efter de huvudsakliga uppgifterna: väggar, tak, dörrar, fönster och liknande. De allra flesta lister används dock för dekoration, men samtidigt fyller de en praktisk funktion. Som exempel kan nämnas sockellist mellan golv och vägg. Den utgör en snygg övergång samtidigt som den täcker springan, som alltid uppstår mellan golv och vägg. Andra exempel är foderlister runt dörrar och salningslister runt fönster. Det finns inga lister som bara är dekorativa – alla har dessutom en nyttig funktion, och några lister har utvecklats till att först och främst vara praktiska. Det dekorativa har kommit i andra hand. Bland dessa lister har vi valt fyra, och de presenterar vi i denna artikel. Den femte listen är mycket vanligare, och kan användas till ett stort antal uppgifter.