• Både byggmaterial och isolering • Enkel konstruktion • Ångspärr är inte nödvändig