Reparationsasfalt finns i flera varianter, flera fabrikat och för flera uppgifter.

Kall reparationsasfalt innehåller precis som varm asfalt bitumen, men av en typ som inte behöver värmas för att bli mjuk. I materialet ingår också ett häftmaterial. Den kalla massan kan användas mellan -25 och +50 grader direkt från burken. Överflödig massa kan sparas till ett senare tillfälle.

Härdningen sätter igång när den kalla massan komprimeras och ju hårdare den stampas och ju varmare den ligger, desto snabbare härdar den. En bra utförd reparation med kall asfaltsmassa är lika hållbar som om den hade utförts med ”vanlig” asfalt.

Massan fäster på material som trä, järn och betong. Den kan även användas tillsammans med andra varianter av asfalt. Den är bäst för reparation och underhåll, men du kan också använda den som en tät och flexibel beläggning runt t.ex. brunnslock och som avslutning på en beläggning på gångar och terrasser, för att stenplattorna inte ska glida iväg.