Tilläggsisolering – utvändig tilläggsisolering

Hårda skivor av mineralull med fastlimmad beklädnad av tegelskal är ett av de nya sätten att isolera på.

Du kan isolera utvändigt på flera olika sätt men för det mesta handlar det om att fästa isoleringsskivor av något slag på utsidan av fasaden och sedan putsa dem eller klä dem med en regelstomme och fasadpanel.

Det är enkelt att fästa isoleringen och den kräver endast lite plats. Men väggen ska kunna bära isoleringen och putsen. Reser du en regelstomme kan du välja flera olika fasadbeklädnader som trä, skivor och puts och den ger dig möjlighet att skapa en ventilerad isolering.

5 LÖSNINGAR: UTVÄNDIG ISOLERING
Tilläggsisolering – utvändig tilläggsisolering Regelstomme och panel. En regelstomme byggs upp på väggen, fylls med isolering och täcks med fasadpanel eller skivor. Bra lösning på gamla trähus och tunga väggar. I stort sett alla isoleringsskivor kan användas.
TilläggsisoleringPuts på ventilerad isolering. En regelstomme byggs upp på fasaden, fylls med isolering och kläs med skivor som putsas. Konstruktionen gör det möjligt att skapa spalter på baksidan av skivorna och därmed effektivt ventilera bort fukt.
Tilläggsisolering – utvändig tilläggsisoleringMineralull och puts.Mineralullsskivor fästs på den gamla fasaden och täcks med armerad puts. Tekniken kan användas både på tegel- och träväggar. På tegel limmas och skruvas skivorna fast. På träväggar skruvas de fast.
Tilläggsisolering – utvändig tilläggsisoleringKingspan bakom tunt tegel. Den gamla väggen ersätts av bättre isolering och tegelstenar eller tegelskal. Metoden kräver en stor arbetsinsats men ger en modern energilösning utan att ändra fasadens utseende.
Tilläggsisolering – utvändig tilläggsisoleringCellplast och tegelskal. Isoleringsskivorna fästs på väggen och täcks sedan av tunna tegelstenar. Dessa tegelskal finns i flera färger.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Kontrollera din isolering innan det är för sent!

Är du helt säker på att du har full kontroll på din isolering? Annars kan det få stora konsekvenser – och det är inte bara för värmeräkningens skull.

Är ditt hus inte korrekt isolerat kan du få stora problem med fukt och mögel. Och det finns dessvärre många exempel på felaktig efterisolering. Det kan medföra fuktskador på huset och bli dyrt att få ordning på. I värsta fall kan det dessutom vara hälsovådligt för dig och din familj.

Kontrollera din isolering med en inspektionskamera
Isoleringen sitter ofta på utrymmen som är svåra att komma åt – exempelvis i väggen eller krypgrunden. Därför vill vi rekommendera att du använder en inspektionskamera, så att du kan komma år. Du kommer med blotta ögat kunna se om det är fukt eller mögel på din isolering. Du kan även kontrollera att isoleringen sitter korrekt, och att det inte saknas vindpapp – stenull räcker inte.

Just nu får du en inspektionskamera tillsammans med 2 nummer av Gör Det Själv.

Ja, tack: Visa mig den nya inspektionskameran från Tech-Pro!

VIDEO: Här kan du se inspektionskameran i arbete: