Lätt
Svår

5 övertygande skäl att använda träfiber

  1. Hälsosammare inomhusklimat
  2. Bättre isoleringsförmåga
  3. Bra ljudisolering
  4. Bättre värmefördelning
  5. Fungerar brandhämmande

Det är inte bara i Sverige som isolering med träfiber har blivit en stor succé. Även i Norge, Finland, Tyskland, Österrike och Nordamerika har man upptäckt fördelarna med att isolera med träfiber. Det finns flera skäl till att träfiberisolering blivit en succé. Amerikanska och kanadensiska studier visar att träfiber isolerar 25–30 % bättre än mineralull. Träfiber är nämligen ihåliga och leder inte värme som sten- och glasfiber gör. Testa själv genom att hälla upp varmt kaffe i en träkopp och i ett glas. Du bränner dig inte på koppen. Det är den dåliga värmeledningsförmågan som ger en bättre isolering. Värmen fångas i fibrerna och står stilla i isoleringen. När temperaturen sjunker ges värmen tillbaka till rummet, vilket ger dig jämnare värmefördelning och bättre uppvärmningsekonomi.

LÄS OCKSÅ: Infraröd termometer – mät temperaturen överallt

Träfiberisolering ger ett bättre inomhusklimat eftersom man kan bygga utan ångspärr. Men självklart ska konstruktionen vara tät. Träfiber skapar en bättre miljö även för huset. De har nämligen en enastående förmåga att suga till sig fukt och avge den igen. På så sätt kan samtliga bärande konstruktioner i huset andas och risken för fuktskador minskas.

Ladda ned hela artikeln och se hur du isolerar med träfiber.

LÄS OCKSÅ: Allt om isolering

FRÅN SKOG TILL ISOLERING

Träfiberisolering är en miljövänlig produkt, både när det gäller produktion och avfall.Råmaterialet kommer från skandinaviska skogsbruk. Träfibrerna separeras från varandra med hjälp av kemikalier, men det görs i en sluten krets och därför hamnar inga kemikalier i fibermassan. Den är faktiskt så ren att den också används vid tillverkning av hygienartiklar och blöjor. I USA är den till och med godkänd för produktion av emballage till matvaror. Även om träfiber nästan inte kan brinna så har man för säkerhets skull behandlat isoleringen med brandhämmande medel. Blandningen är pH-neutral och anses inte vara något problem för vår miljö. Mineralull klassades 1999 av EU som farligt avfall eftersom den är hudirriterande och kan vara cancerframkallande. (Källa: DAKOFA 1999, m.fl.)