Det finns många olika sorters isolering, som med sin goda isoleringsförmåga kan hjälpa dig att bevara värmen i bostaden och spara på energiförbrukningen. Här kan du läsa om de fem vanligaste isoleringsmaterialen, var du kan använda dem, samt deras för- och nackdelar.


MINERALULL

Material: Smält sten eller glas som spunnits till trådar och limmats ihop med fenolformaldehyd.
Form:Skivor, rullar, rörskålar och granulat.
Används: Nästan överallt.
Fördelar: Hög isoleringsförmåga. Kan lätt skäras till.
Nackdelar: Du måste bära handskar och ansiktsmask när du isolerar. Kan inte avge fukt, framför allt inte bakom en fuktspärr. Klassat som farligt avfall.


POLYSTYREN/CELLPLAST

Material: Expanderad polystyren (t.ex. frigolit). Består av 2 % fast material gjort av råolja, resten är luft.
Form: Skivor och granulat.
Används: I skalmurar, på mark, runt källare och liknande.
Fördelar: Låg vikt ger enkel hantering. Suger ej vatten.
Nackdelar: Brandfarligt (smälter vid 120 grader). Kan inte brytas ner i naturen (återanvänds dock i plastindustrin). Går det hål i skalmuren ramlar granulatet ut.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Rörisolering – den enklaste besparingen


CELLULOSAISOLERING

Material: Återanvänt tidningspapper som har behandlats med brandhämmande medel, främst borsalt.
Form: Granulat.
Används: Väggar, vind och våningsbjälklag.
Fördelar: Hygroskopiskt (suger/avger fukt).
Nackdelar: Isolering av väggar kräver hjälp av yrkesfolk.


TRÄFIBER

Material: Barrträdsfibrer som bakats ihop med nedbrytbar polyetylen (PE) till skivor.
Form: Skivor och granulat (granulat innehåller inte PE).
Används: Nästan överallt, dock ej som markisolering.
Fördelar: Bryts ner till 100 % i naturen. Tillåter huset att andas. Granulatet packar sig lätt.
Nackdelar: Ännu inte lämpligt i skalmurar eller på ytterväggar i murade hus.


PERLIT

Material: Vulkaniskt material som värms upp tills det poppar som popcorn (fast i riskornsstorlek).
Form: Pyttesmå korn.
Används:I skalmurar.
Fördelar: Kan inte brinna, sjunker inte och angrips inte av fukt. Lätt att hantera.
Nackdelar: Energikrävande tillverkning. Kan försvinna genom hål och springor.