Ljud- och brandisoleringen mellan våningarna i moderna villor är ofta rätt dålig. I många fall rent av eländig. Konsekvenserna av den bristfälliga eller rent av obefintliga isoleringen kan vara stora. Det vet alla med tonårsbarn. Musiken dunkar lätt från den ena våningen till den andra, och varje steg hörs så tydligt att man tror det är en flock elefanter som bor på övervåningen.

En sak är ljudgenomträngning. En annan är kanske inte lika uppenbar men mycket allvarligare. När det saknas isolering mellan två våningar kan en eventuell brand snabbt sprida sig. Och det innebär att huset brinner upp på mycket kort tid.