Om man använder en vanlig bit är det både svårt och tidskrävande att få skruven försänkt lagom mycket. Det är lätt hänt att man skruvar för djupt, så att skruven försvinner in i gipsskivan. Om det händer med för många skruar kommer gipsskivan helt enkelt inte att sitta fast ordentligt.

Det finns särskilda bits avsedda för gips. En krage fungerar som skruvstopp och gör att dragkraften släpper när skruven försänkts tillräckligt. Bäst blir resultatet med en riktig gips-skruvdragare.

Här kan man manuellt justera försänkningsdjupet så att man är säker på att alla skruva hamnar på samma djup.Snickaren rekommenderar att helt undvika skruvning med hjälp av ögonmåttet. Allra minst bör man skaffa en särskild bit för gips.