De allra flesta spackelmassor innehåller antingen akrylater, gips eller cement. Det finns dessutom några massor som innehåller uretan, men de används inte så ofta och behövs endast vid få tillfällen. De akrylatbaserade spackelmassorna säljs endast färdigblandade medan gips- och cementspackel också finns i pulverform, som du själv blandar med vatten till en massa. Det är förstås enklare att arbeta med en färdigblandad produkt, men den är ofta mycket dyrare. En del av prisskillnaden elimineras dock eftersom det inte blir så mycket spill när du väljer en färdig massa. Så snart du har spacklat färdigt sätter du på locket på burken eller tuben som sedan kan lagras i flera månader. Den massa du blandar själv skall användas genast och det som blir över måste kasseras. Men pulvermassorna har en annan fördel. De sjunker i regel inte lika mycket som de färdigblandade. Det har ju en viss betydelse om du fyller igen ett djupt hål. Väljer du en färdig massa måste du kanske spackla fyra–fem gånger mot en eller två med en pulvermassa.