När sockellisten ska sluta tätt mot väggen, när foderlisterna runt karmen ska mötas utan springor, när smyglisten ska sluta tätt mot tröskeln och vid massvis av andra tillfällen gör akrylfogmassan nytta.

Det är inte så underligt för väggar och golv är inte helt plana och lister är sällan fullständigt raka och räta. Men hjälpen är inte långt borta och du klickar snabbt ut massan ur en patron. Akrylfogmassan är nämligen din, snickarens och målarens räddning när något inte sluter helt tätt – och det gör det sällan.

Skulle du tycka att det är lite fusk att fylla igen springor med fogmassa så har du nog inte sett en yrkesmålare i aktion. För honom eller henne är det självklart att foga det sista och få ett perfekt resultat. Akrylfogmassa köps i patroner och klickas ut med hjälp av fogpistol.

Du bestämmer själv hur mycket som ska komma ut i sänder genom att skära av pipen på olika ställen. Priset för att skapa ett perfekt resultat behöver inte vara högre än en dryg hundralapp. Undvik de billigaste patronerna för massan i dem är kanske inte lika slät och fin som i de dyrare som inte krymper och som både kan slipas och målas över.