Lätt
Svår

Det kan vara nödvändigt att byta ut ett gammalt spikbeslag, men besväret med att få bort de gamla kam- eller ankarspikarna kan få den relativt enkla uppgiften att bli tidskrävande och besvärlig.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Test av vinkelslipar