Med isolerade lättklinkerblock blir grunden snabbt färdig.

Med isolerade lättklinkerblock blir grunden snabbt färdig.

Hur används grundelement?

De traditionella H-formade grundelementen ställs i fuktig betong eller på en gjuten grund i marknivå. Stenarna läggs med förband och armeras innan de fylls med betong. Därefter gjuter man ovanpå elementen.

De traditionella H-formade grundelementen ställs i fuktig betong eller på en gjuten grund i marknivå. Stenarna läggs med förband och armeras innan de fylls med betong. Därefter gjuter man ovanpå elementen.

De isolerade blocken muras ihop med bruk på de sidor som inte består av isoleringsmaterial. Det ligger lös isolering i utrymmet som bildas av bruket. De hålls fast med rostfria isolerspik, så att de inte rostar.

Sulblock läggs ut kant i kant på den packade markbädden. Armeras och fylls med finbetong. Blocken ska torka och härda i minst två veckor innan murverket byggs på sulblocken.

Sulblock används som form för gjutning av grundsula.

Viktigt om armering!

Armeringen görs med järn, och järn kan rosta. Därför ska man antingen använda rostfritt armeringsjärn eller så måste man se till att armeringen är helt omsluten av betong, så att det inte kommer in syre

Bara för lättklinker

Små kulor av lättklinker (t ex leca) gjuts ihop till block som väger mindre, isolerar bättre och är enklare att arbeta med än vad betong är. Lättklinkerblock suger inte åt sig fukt, så man måste inte lägga tjärpapp mellan sockeln och den gjutna grunden..

Dimensioner

Grundelement finns i många olika storlekar. Det är viktigt att fråga en sakkunnig, så att man får rätt dimensioner till det aktuella projektet. Kom också ihåg att fråga hur mycket betong som går åt.

Fundablock
Bredden varierar från 15 cm till 39 cm. Höjden är 20 cm och längden 50 cm.

Lättklinkerblock
Bredden varierar från 5 cm till 39 cm. Höjden är 19 cm och längden 49 eller 59 cm.

Isoblock
Bredden varierar från 33 cm till 39 cm. Höjden är 19 cm och längden 49 eller 59 cm.

Mammutblock
Bredden är 39, 45 eller 49 cm. Höjden är 40 eller 50 cm och längden 100 cm.