Slippapper är ett viktigt och rent av nödvändigt hjälpmedel när vi arbetar med trä och när vi målar eller spacklar. Det kan förvandla grovt bearbetat virke till möbelträ med silkeslena ytor. Det tar bort gammal färg och lack, och det ser till att den nya färgen eller lacken fäster och får en slät yta. Slippapperet är också ett verktyg, t.ex. när du viker ihop ett slippapper och använder det för hand. Om du virar det runt en rundstav eller kloss blir det ett hjälpmedel. Monterat på en kloss kan det användas på stora ytor, och under en slipmaskin ökas tempot – oavsett om maskinen roterar eller vibrerar. Högt värde ger fin yta Oavsett om du sliper för hand eller med maskin så ska slippapperets grovlek anpassas efter uppgiften. Grovt papper med lågt värde på slipkornen arbetar snabbt. Fint papper med högt värde arbetar långsamt men ger en slät yta. De allra flesta slipjobb bör utföras med slippapper med tre–fyra olika grovlekar. Numret på ett slippapper, t.ex. 120, anger hur många slipkorn ett såll släpper igenom per kvadrattum. Här är det alltså 120 korn. Står det 40 på slippapperet kom det endast 40 slipkorn igenom och står det t.ex. 400 så kom hela 400 fina slipkorn igenom sållet.