Det finns flera slags gångjärn att välja bland när det gäller skåpluckor. Den stora skillnaden är om gångjärnet är synligt eller ej när skåpluckan är stängd. Ett av de vanligaste gångjärnen är det till höger ovan. Gångjärnsarmen fästs med ett par skruvar i skåpet medan »huset» sitter fast i ett förborrat hål i skåpluckan. Ett inborrningsgångjärn har två eller tre »armar» som skall skruvas eller knackas in i luckans respektive skåpets framkant. Skall ett sådant gångjärn bytas tvingas man ofta plugga igen de gamla hålen samt borra upp nya hål. Oavsett vilken typ av gångjärn dina skåpluckor sitter fast med, så kan du själv klara av att byta ut dem. Här visar vi hur arbetet utförs med två av de vanligare gångjärns-typerna. Det kan vara klokt att lossa ett gångjärn och ta med till affären, för att du skall kunna köpa exakt likadana. Luckgångjärnet (till höger på föregående sida) består av två delar. Det är sällan problem med delen som sitter i skåpluckan. Det är skruvarna i skåpet som lossnar och som behöver justeras. Eventuellt måste du byta hela den del som sitter fast i skåpet, men även det är enkelt.