Självklart skall man ha en spiskåpa i köket, men det är inte nödvändigt att också ha fl äktmotorn i köket. Nej, den kan du lika gärna installera på vinden. Den stora fördelen med detta är att utsugningen förbättras väsentligt samtidigt som det blir tystare i köket. Det fi nns emellertid inte alltid tillräckligt med plats för en fläkt och motor på vinden. I så fall kan delarna i stället sättas på taket. Fläkten påminner i utseende om en förstorad ventilationshuv och kan därför i de fl esta fall passas in på ett naturligt sätt på taket. Takfl äkten monteras på en krage, som här är fyrkantig och av galvaniserad stålplåt. Modellen som används skiljer sig lite från de som normalt används för att den skall monteras på ett platt tak, och för att man vill undvika att det samlas så mycket regn och smältvatten att det rinner över kragen och ner i röret. Vi kunde också ha använt en färdig fästram med rund krage från tillverkaren. Kragen fästs på taket och skarven tätas noga med självhäftande takpapp eller liknande. För att det skall bli alldeles tätt fogas med en fi berförstärkt takmassa. Den fäster på i stort sett allt (även kläder och händer!). Massan läggs på med spackel ett par gånger. Det finns olika slags kragar. Tillverkaren av vår fläkt (Thermex) har fl era modeller som passar i stort sett vilken taklutning som helst. Utöver kragen behöver du rör och spjäll, som förhindrar kall uteluft att komma vidare till köket. Takfläkten är normalt försedd med ett 35 cm långt isolerat rör. Längden var tillräcklig i vårt fall där taket är platt. Hade vi tvingats dra rör via en oisolerad vind skulle röret ha förlängts motsvarande med ett isolerat rör.