Det går att köpa färdiga bänkskivor med en längs bakkanten fastmonterad hålkälslist, som svänger inåt och uppåt mot väggen. Det är snyggt och det är praktiskt. För det är lättare att torka av en köksbänk om listen sitter på baksidan av skivan än om den har monterats ovanpå. Nackdelen med en färdig skiva med list är att den är dyr. Därför är det bättre att köpa bänkskivan och sedan montera hålkälslisten själv. Den ska fästas längs den bakre kanten och ev. på ytterligare någon sida beroende på skivans form och placering i köket.