LÅDOR

Lådor ska justeras innan du rätta till luckorna om du vill gå igenom hela köket. Då blir ditt arbete lättare.

TIPS: Om någon av lådorna är tungt lastade med till exempel porslin, så ska du inte tömma lådan innan den justeras. Då finns risk att lådan sjunker något när porslinet sätts tillbaka i lådan.

LUCKOR

Börja justeringen med den mittersta köksluckan och se till att den sitter exakt i sitt mittläge. Fortsätt sedan utåt åt båda sidorna så får du lika stort mellanrum mellan dem.

TIPS: Om det blir nödvändigt att justera en kökslucka flera gånger, kan det bero att gångjärnet inte riktigt sitter fast i skåpet. Försök i så fall flytta gångjärnet lite.

Ladda ned hela artikeln och se hur du fixar de klassiska problemen med skeva köksluckor och lådfronter.