Det en en smula svårare att sätta upp kakel diagonalt än på vanligt sätt med vågräta och lodräta rader. Och det finns ett par fallgropar man lätt ramlar ner i: den nedersta (första) kakelraden och den rad som ska fortsätta runt ett hörn.