Lätt
Svår

Konsolernas konstruktion kan du se som en princip, som du kan bygga vidare på. Här är de 70 cm höga och har hängts upp med 70 cm mellanrum. Men du kan göra flera konsoller, placera dem närmare varandra eller göra dem högre för att motsvara dina önskemål. För att rundstavar och rör inte ska rulla ner från hyllan måste du montera de bärande rundstavarna med en lutning på minst 5 grader. För att kunna borra i denna vinkel har vi lagt en skiva på borrstativets bord och stuckit in en 22 mm list mellan skiva och bord, vilket får skivan att slutta. Vill du ha en större vinkel på rundstavarna, lägger du en grövre list mellan skivan och bordet.