Eftersom det inte finns någon vägg att skruva i på ena sidan måste hantverkaren göra fast den ena skenan med två vinkelbeslag. De monteras ihop med skenan med hjälp av små muttrar och skruvar.

Man måste mäta upp exakt så att det finns utrymme för både beskeden och den 58 cm breda bänkskivan. Därför mäts ett avstånd på 60 cm upp. Vinkelbeslagen fästs med skruvar som sticker in 2/3 av bänkskivans tjocklek.

Hantverkaren kontrollerar så att måtten stämmer innan det bakre vinkelbeslaget skruvas fast. Han kontrollerar också att utdragsskenan rullar som den ska i mottagarbeslaget.

Mottagarbeslagen ska sitta på exakt samma höjd i båda sidorna. Därför fäster hantverkaren dem bara löst och använder endast de ovala hålen i skenorna. Då kan man nämligen justera in skenornas placering en aning, så att de hamnar helt rätt, innan man drar fast dem slutgiltigt.

Han kontrollerar också att den andra skenan kan röra sig fram och tillbaka utan hinder. När båda skenorna sitter på plats kontrollerar han att det finns utrymme för en 58 cm bred bänkskiva mellan skenorna.

Det finns det, så nu kan bänkskivan läggas på plats. Skivan kan rulla fritt fram och tillbaka och därför är det bara att göra fast den med 25 mm skruvar i båda sidorna.

Slutligen kan tvättmaskinen sättas tillbaka och den lilla tvättstugan har fått bänkutrymmet utökat med 30 procent på mindre än en halvtimme.