Det är inte så många som föredrar tunga, besvärliga lösningar i sitt arbete. Och ställs vi dessutom inför krav på snabb leverans av en arbetsuppgift kommer vi säkert att hoppa över alla besvärliga moment. Den inställningen till arbetet delar vi med många andra – även inbrottstjuvar. Så om du vill hålla tjuvarna borta ska du göra deras arbete så besvärligt och stressande som möjligt. Här får du tre konkreta tips.

1. Är det någon hemma?

De allra flesta inbrottstjuvar föredrar arbetsro. Därför bryter de sig in där det inte finns någon som stör dem i arbetet. En igenväxt trädgård, ett hus som ligger i mörker och en brevlåda full med reklam är tydliga signaler för tjuven om att det inte är någon hemma.

Men lampor, och kanske till och med musik, som sätts på och stängs av, en välklippt gräsmatta och röra i hallen skapar osäkerhet: Är det någon hemma?

2. Hur kommer jag in?

Det är stressande för en tjuv att stå utanför och vara på väg att bryta sig in i ett hus. När som helst kan någon gå förbi. Kan grannen se något röra sig vid dörren?

Om du skyddar ditt hus med bra lås, extra beslag på fönstren och en låst altandörr, så gör du det svårt att bryta sig in. Internationella studier visar att du minskar risken avsevärt om du kan uppehålla tjuven i minst tre minuter.

3. Blir jag upptäckt?

Risken att bli upptäckt mitt i det ljusskygga arbetet är också stressande. Allra värst är nyfikna grannar som hälsar och frågar om de kan hjälpa till. För en tjuv betyder det att någon nu har ett tydligt signalement och efter det är inte kvarteret intressant längre.

Ett alarm i kombination med preventiv belysning och bra lås kan hjälpa till att göra ditt hus oattraktivt för tjuvar. Detsamma gäller en övervakningskamera: Den ökar risken att bli upptäckt. Och det är ett stressmoment.