Men är det verkligen sant att bästa skyddet är ett larm? Eller att du ska ha ett stabilt lås i ytterdörren? Se här vad som är sant och osant när det gäller att slippa inbrott.