Statistiken är full av mörkertal

Varje brandstation för fortlöpande statistik över alla utryckningar. När det gäller bränder noteras trolig orsak till branden och var den kan ha uppstått. Vi svenskar älskar ju statistik, och därför är listan enormt omfattande och detaljerad. Bland annat ska man ange ”startutrymme”, där det finns ett 40-tal fält att välja bland. Kök är det vanligast startutrymmet. Därutöver ska det anges ”startföremål” och här är vanligaste orsaken spisen – om vi bortser från rubriken ”annat”. För bränder i bostäder finns dock ett stort mörkertal, eftersom hela 25 procent av bränderna har uppstått av okänd eller ”annan” orsak.

*Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; Räddningsverkets statistik för 2007