År 2010 krävdes 130 liv i de cirka 6000 bostadsbränder som räddningstjänsten ryckte ut till.

För att du och din familj inte ska hamna i denna tragiska statistik, bör du gå igenom hemmet kritiskt och åtgärda det som gör att en brand uppstår. Med rätt insats kan du sedan förhindra en brand att sprida sig.