De flesta bränder uppstår i köket. Eller är det i sängen eller i verkstaden? Det finns många myter om bränder och brandsäkerhet i hemmet. Vi har samlat en rad goda råd från brandkår, fackfolk och statistiker.

Brandvarnare som räddar liv

Det finns i grunden två typer av brandvarnare: jonisk och optisk.

Joniska brandvarnare mäter rök och är bäst på att upptäcka öppen eld med lågor och osynlig rök. Den optiska ”ser” synlig rök, och är den bästa typen av brandvarnare när det gäller att upptäcka pyrande eld.

Du kan se på förpackningen vilken typ det är. Försäkringsbolagen rekommenderar faktiskt den optiska sorten - som också är den billigaste.

Dessutom finns brandvarnare som går att seriekoppla, så att alla varnare startar om en av dem upptäcker rök. Detta rekommenderas i större hus med flera plan där det kan vara svårt att höra en brandvarnare som är avlägset placerad.

De billigaste brandvarnarna kostar ca 50 kr.

CO-larm

Kolmonoxid (inte att förväxla med koldioxid - CO2) utvecklas vid ofullständig förbränning, som från pyrande eld. CO är dödligt i mycket små mängder, ner till 6 procent. Har du t.ex. en gasspis där fåglar kan bygga bo i skorsstenen, bör du sätta upp ett CO-larm i närheten.

5 effektiva vapen mot lågorna

Brandsläckare

En brandsläckare är ditt bästa vapen mot brand. Du kan se vilka bränder den passar för med hjälp av bokstäverna: A är fasta ämnen, B är vätskor och C är gaser. En pulversläckare kan hantera ABC, men inte elbränder (E). Här behöver du en CO2-släckare. En brandsläckare kostar 300 kr.

Brandfilt

Brandfilt är smart att ha i köket där den snabbt kan kväva en vätskebrand, så som brinnande olja. Det kan kastrullocket också men brandfilt skyddar dig bättre. Brandfiltar finns från 100 kr.

Branddörr

Branddörrar hindrar en brand från att spridas mellan olika rum. Om du bor i en nybyggd lägenhet är det faktiskt ett lagkrav att dörren ska vara en branddörr. Branddörrar har en så kallad EI-klassificering följt av ett nummer. Numret står för hur många minuter dörren kan stå emot eld.

Brandstege

Om du bor i flerplanshus är det värt att överväga en brandstege, så att du kan komma ut och ner utan att behöva gå igenom huset. Du kan montera en stege under ett sovrumsfönster. Om du tycker att det är för dyrt eller skrymmande för huset kan du köpa en smart vikstege som är utformad för ändamålet. En brandstege, som den här, kostar ca 800 kr.

Brandhämmande impregnering

Du kan använda en sprayflaska med impregneringsvätska som hämmar brandutvecklingen med upp till 90 procent. Den tvättas bort och kan användas till föremål som är särskilt utsatta, ex. juldekorationer. Cirkapris 200 kr.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Brandsäkerhet