Så här använder du fallskyddsselen

Det viktigaste är att hitta en fixpunkt som är stadig. Där fästs linan som kopplas till selen. När du har tagit på dig selen ska den justeras så att den passar dig. Den ska sitt tätt intill kroppen men ändå behagligt, så att den inte hindrar dig i arbetet. Linan ska fästas i något som tål en dragbelastning på 1000 kg, och denna fixpunkt ska sitta högre än ditt huvud när du är längst upp. Är det möjligt kan du kanske fästa den från ett takfönster och sedan fira ner den till marken, där du hakar fast den i selen. Alternativet är att du först klättrar upp på taket – så försiktigt du kan – för då har du inget fallskydd. Nästan alla olyckor inträffar under själva arbetet, inte vid monteringen. Flytta dig inte mer än 45 grader åt sidan från den punkt där du har fäst linan. Se till att avståndet till marken är längre än den linlängd du har dragit ut för annars landar du på marken om du ramlar. Håll fast i stegen när du klättrar.