Video
Lätt
Svår

Fo?r att fa? en ha?llbar montering pa? en tegelva?gg av t.ex. en kla?dkrok, kra?vs att du borrar ha?l i en av tegelstenarna och anva?nder ba?de plugg och skruv.

GÖR SÅ HÄR:

1. Ta bort all lo?s puts

och skrapa bort fa?rg runt skadan sa? att du fa?r ett fast underlag. Fa?rgen kan ska?ras bort med hobbykniv. Till sist ska du dammsuga sa? att det inte nns na?gra lo?sa partiklar kvar.

2. Borra ett na?got gro?vre och djupare ha?l fo?r en sto?rre plugg

och se till att pluggen verkligen hamnar i en tegelsten. Ha?r har vi valt en 70 mm la?ng plugg och ha?let ska borras 10 mm djupare a?n pluggla?ngden. Borren a?r 6 mm i diameter.

3. Pluggen sticks in i ha?let och putsen fuktas med vatten, som penslas pa?

Det a?r viktigt att va?ggen a?r fuktig fo?r annars suger den ut all fukt ur putsbruket. Pluggen ska sitta plant med den ma?lade va?ggen.

4. Blanda en portion bruk

t.ex. Hus x eller putsbruk, och fo?rdela i ha?let med en liten slev eller spackel. Har du inte Hus x eller bruk hemma kan du anva?nda kakel x. Pressa fast bruket, men se till att det inte hamnar i pluggen.

5. Go?r det snyggt runt ha?let innan bruket torkar

Det blir lite kladdigt och smutsigt av bruket och det kan du ta bort med en svamp eller pensel.

6. Spackla runt pluggen med lite sandspackel

na?r bruket har torkat sa? att ytan blir lika sla?t och fin som resten av va?ggen. Na?r spackelmassan har torkat kan du ma?la och na?r fa?rgen har torkat kan du skruva fast kla?dkroken.