Om stolen är gammal och har klassiska tappfogar beror problemet oftast på att det gamla limmet har torkat och släppt. Och då kan du nästan dela stolen för hand.

Om stolen är gammal och har klassiska tappfogar beror problemet oftast på att det gamla limmet har torkat och släppt. Och då kan du nästan dela stolen för hand.

I den här artikeln reparerar vi två skrangliga stolar. Vår första stol har så många lösa fogar att det bästa är att dela den och börja om från början. I vår andra stol har bara en fog släppt, så där nöjer vi oss med att limma den genom ett borrhål.

Ladda ned hela artikeln och se hur vi gör.