Byggbeskrivningar
Lätt
Svår
Sockeln är på plats och den har byggts så att man kan dra kablar och vattenrör igenom den.

Sockeln är på plats och den har byggts så att man kan dra kablar och vattenrör igenom den.

TIPS KLOSSAR BÖR LIMMAS FAST

När du använder kilar eller avståndsklossar av olika slag för att få sockeln vågrät är det viktigt att klossarna fixeras. I annat fall kan de glida åt sidan. Limma gärna ihop klossarna med rikligt med trälim och fäst dem med lim på golvet. Bygger du sockeln på ett trägolv utan golvvärme kan du skruva fast klossarna och fixera sockeln med beslag.

När du använder kilar eller avståndsklossar av olika slag för att få sockeln vågrät är det viktigt att klossarna fixeras. I annat fall kan de glida åt sidan. Limma gärna ihop klossarna med rikligt med lim och fäst dem med lim på golvet.

ALTERNATIV SKÅPEN STÅR PÅ BEN

I stället för att bygga en sockel kan du ställa skåpen på ben, som ska vara justerbara i höjd. Du kan också fästa en regel på väggen och låta skåpen vila på regeln i bakkant medan de står på ben i framkant.

Den största fördelen med att ha en sockel under skåpen är att det blir lättare att gömma undan rör och kablar.

I stället för att bygga en sockel kan du ställa skåpen på ben, som ska vara justerbara i höjd. Du kan också fästa en regel på väggen och låta skåpen vila på regeln i bakkant medan de står på ben i framkant.

LÄS OCKSÅ: En linjelaser får saker och ting i nivå

SMART TIPS: Gör plats för sockellådor

Innan du bygger din sockel bör du bestämma dig för om du vill förse den med sockellådor. Det är en smart och praktisk lösning, men lådorna gör det svårare att bygga sockeln.

Sockeln byggs annars upp på samma sätt som en utan lådor, men nu måste du sätta ihop sockeln med lådorna monterade innan du gör den vågrät.