Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Det går inte att köpa ett skåp som direkt passar under ett snedtak. Sådana skåp ska specialtillverkas efter de mått som snickaren tar när han besöker dig. Och det blir förstås dyrt. Mycket dyrt. Lösningen är att själv snickra skåpet, och det är faktiskt mycket enklare än det låter. Som bas för vårt skåp använde vi tre byråer från Ikea. Vi kan inte göra dem billigare än Ikea. Ovanpå snickrar vi en ram som förses med en gavelram. Snedtaket gör det lite knepigt, men det ser vi som en utmaning. Därför konstruerar vi en låda med trekantigt lådframstycke (men tiden för lådan har vi inte räknat med här).