Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Bakom den röda färgen på detta skåp finns en teknik, som gör det lättare än någonsin att snickra ett skåp – och att lyckas lika bra som en möbelsnickare. Den ena delen av tekniken är kunskap, dvs. erfarenhet, knep och regler, som snickaren använder sig av när han snickrar ett skåp. Den andra delen är verktygen, rättare sagt en lamellfräs. En fantastisk maskin som gör det lekande lätt att snickra möbler. För endast några få år sedan var det endast yrkesfolk som skaffade en lamellfräs, men i dag kan man köpa en sådan för under 1000 kr. Efter en smula övning så klarar du de åtta fogarna i skåpet på en halvtimme. Fast mer exakt och mycket lättare än om du hade pluggat på vanligt sätt.