Video
Lätt
Svår

Det är givet att man använder de skruvar som medföljer gångjärnen när dessa monteras första gången. Om du senare har lossat och monterat gångjärnen i samband med en justering av skåpluckan eller dörren, så utvidgar skruvarna hålen i skåpet och det resulterar ofta i att de inte får tillräckligt grepp. De har helt enkelt inget att bita i.

Få tillgång till alla projekt

GÖR SÅ HÄR:

1. Borra upp skruvhålen när du har tagit bort gångjärnen

Använd 8 mm eller 10 mm borr. Se upp så att du inte borrar rätt igenom skåpväggen.

2. Stryk trälim på pluggarna och knacka in dem i hålen med hammare

Torka så fort som möjligt bort lim som tränger ut med lätt fuktad trasa. Låt sedan limmet härda ett par timmar.

3. När limmet har härdat

kapar du pluggarna plant med skåpsidan med fintandad såg. Tips: Håll en spackel bakom sågbladet så skadar det inte skåpet.

4. Nu kan du förborra för skruvarna

Välj borr efter dimensionen på skruvarna (antagligen en 3–3,5 mm borr). Var noga med att hålla borrmaskinen vinkelrätt mot skåpet medan du borrar.

5. Det går snabbt och lätt att fästa gångjärnen med skruvarna så att de sitter fast

När gångjärnen har varit av, måste du räkna med att finjustera dem för att få dörren att hänga rakt.