Här hänger 4 kvadratmeter som man inte ser. Tack vare sovloftet utvidgades det lilla barnrummet hela 30 %. Och eftersom sovloftet har konstruerats så att det inte behöver någon stödbalk, så inkräktar konstruktionen inte på golvytan. Tvärtom – den ger dig ju 4 kvadratmeter extra.