Normalt är en hacker en person som bryter sig in i datorers styrsystem, men nu har begreppet fått en annan och positiv betydelse. Det används nämligen också om de personer som bygger om, förädlar, stylar eller pimpar möbler från IKEA. Syftet är att skapa en ny funktion eller i varje fall förbättra den gamla.