Skåpets bakre vägg sitter ett par centimeter in, vilket ger bra med plats åt upphängningsanordningen. Snickaren börjar med att mäta skåpets bredd invändigt. Här är det 116 cm. Måttet sätts av på en hyvlad planka som är 21 mm tjock och 115 mm bred.

De 21 millimeterna passar med avståndet från skåpets bakvägg och bakkant. Plankan måste ha samma tjocklek som detta mått för att upphängningen verkligen ska bli dold.

Plankan kortas av med fogsvansen. Sedan tar snickaren ut mittpunkten i varje ände och med hjälp av en rak planka drar han ett streck mellan de två mittpunkterna.Nu ska plankan kapas mitt av i längdled. Till det använder snickaren en cirkelsåg.

Som stöd för sågen spänner han fast en annan planka på arbetsstycket.Snittet i plankan ska läggas i en vinkel på mellan 35 och 45 grader. Här har snickaren ställt in cirkelsågen på 37,5 grader.Nu har vi två lister som passar i varandra. Den ena ska monteras på skåpet, den andra på väggen.

Snickaren stryker på trälim på den list som ska fästas på skåpet.Skruvarna förmonteras invändigt i båda ändarna på skåpet och listen sätts på plats på baksidan, varefter skruvarna dras åt helt.

Kom ihåg att vända den vinkelsågade sidan nedåt, som här. Nu ska vägglisten sättas upp. Här bör man tänka på att sätta vägglisten 8 cm under den höjd som skåpet ska sitta på, eftersom man måste kompensera för höjden på den första listen, samt för skåpets översida.

När snickaren tagit ut höjden avsätter han den i våg med hjälp av ett vattenpass.Nu mäter snickaren upp för var skruvarna ska sitta, cirka 8 cm in från vardera änden på listen, samt en i mitten.

Snickaren förborrar skruvhålen och listen läggs an mot väggen.Nu fungerar skruvhålen som en schablon för hålen i väggen. När snickaren borrat i väggen trycker han in rawlpluggar.

Hålen är borrade med ett 6 mm borr och ska borras en aning djupare än längden på pluggarna, som också är 6 mm breda. Nu kan vägglisten monteras med 5 stycken 60 mm skruvar. När vägglisten sitter fast kan skåpet lägg hängas upp. Nu sitter skåpet stadigt fast mot väggen.

LÄS OCKSÅ: Sluta gissa med en regelsökare