Lätt
Svår

En biblioteksvägg som den du ser på detta uppslag tar mer än en dag att snickra. Ja, det tar mer än en vecka, men följer du våra anvisningar klarar du lätt av att måttsnickra en bokhylla som passar till ditt rum. Priset blir endast en bråkdel av vad du annars skulle betala en snickare för att göra en liknande bokhylla.