Här använder vi en bit hyvlat 70x37 mm furuträ. Längden anpassas efter behoven. Placera virket på arbetsbänken eller hyvelbänken och spänn fast det ordentligt. Nu behöver du en handöverfräs och ett 16 mm hålkälsstål, inställt på att fräsa 2 cm från kanten på den släta ytan.

Kom ihåg hörselskydd och skyddsglasögon. Fräs en ränna i en långsam jämn rörelse och se hela tiden till att dra anhållet hårt in mot kanten. Slipa kanterna på rännan med en bit fint sandpapper. Demontera anhållet och byt hålkälsstålet mot en avjämningsfräs.

Fasa av kanterna på den del av hyllan som är vänd utåt, samt de två ändarna. Kör även nu stadigt och lugnt med fräsen. Vänd hyllan så att du får stöd för att fräsa till den andra sidan. Den här hyllan ska monteras med 3 dolda skruvar. Två av dem placeras 10 cm in från vardera änden och en skruv placeras i mitten. När placeringarna markerats ska du först använda en 14 mm försänkningsborr. Hålen borras 5 cm djupa.

Därefter genomborras hålen med en 6 mm borr. Skruvarna som ska hålla uppe hyllan är 5 mm tjocka. De är 60 mm långa och det bör räcka i det här fallet. Men det beror självklart på vilken typ av vägg de fästs i. När hyllan satts upp kan hålen döljas med en träplugg eller en plastplugg, som här.