Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

När man bygger om eller när man vill utnyttja bostaden på ett annat sätt, händer det att man får en dörr för mycket i ett rum. I ställer för att bomma igen dörröppningen med tegelstenar eller gipsskivor och mineralull, två lösningar som innebär både kostnader och besvär, kan man tillfälligt utnyttja nischen till något helt annat.

Dörren

I stället för att göra om dörren som sitter i dörröppningen, så tar vi bort den helt. Vi skruvar också bort gångjärnen och spacklar igen hålen efter dem. En spånskiva sågas sedan till och monteras i falsen i den bakre delen av nischen. Men först har den grundats, spacklats och grundats en gång till. När skivan är på plats spacklas ev. skarvar mellan den och karmen innan hela nischen målas två till tre gånger. Om du inte vill att man ska se resterna av dörröppningen från den andra sidan, måste du ta bort foderlisterna och fästa skivan på karmutsidan plant med väggen. Därefter ska du spackla igen mellan väggen och skivan, grunda och spackla igen innan både skivan och väggen målas ett par gånger.

Hyllplanen

Välj själv om du vill ha hyllplan av glas eller trä. Glas är starkt om det är tillräckligt tjockt, men då kostar det mycket. Hyllplanen kan även tillverkas av plexiglas, aluminium eller annan metall.