Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

De två gamla trälådorna var på väg till återvinningsstationen. Man kunde ju inte påstå att de var direkt fina, även om de fyllde en viss funktion. Men lådorna klarade sig undan förbränning och kom i stället – tack vare ett nytt utseende – till nytta igen. I stället för att bara följa ”slit och släng-traditionen”, så lönar det sig ibland att tänka annorlunda och utnyttja möjligheterna och materialet. Det gäller bara att kunna se dem. Det var dock inte så svårt med dessa trälådor för det är lätt att arbeta med trä.

Det första vi gjorde var att bestämma att lådorna skulle förses med en ram, och de skulle också förses med någon sorts belysning. Tack vare inbyggda lampor skulle de kunna bidra till bättre belysning vid soffan. Det går emellertid inte att montera vilka lampor som helst i en trälåda. Vi ville undvika att montera lamphållare, dragavlastare och annat som behövs på en ”riktig” lampa. Vi valde i stället ljusdioder. De tar nästan ingen plats och monteras lätt, för de fästs med dubbelhäftande tejp. Ett paket med fyra kostar cirka 400 kr (finns bl.a. på Ikea). Tre av dioderna har placerats bakom ramen så att de lyser mot väggen. Den fjärde sitter inne i lådan.