Bygg ett skräddarsytt skåp under trappan

3 kubikmeter plats – du inte visste att du hade! Se hur du med detta skåp utnyttjar all den härliga platsen ned till den sista millimetern.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
4.500 kronor
3 kubikmeter plats du inte visste att du hade

Bygg ett skräddarsytt skåp och få ett förvaringsutrymme du inte visste att du hade.

© Klaus Erich Haun & Michael Wilfing

Intro

Har du någonsin tänkt på att du under trappan kan hitta lika mycket förvaringsutrymme som i två dubbla garderobskåp från IKEA? Detta skräddarsydda skåp utnyttjar all den härliga platsen ned till den sista millimetern. Att det dessutom både är snyggt och ger ett harmoniskt intryck, är en fin bonus.

Se hur du utnyttjar platsen under trappan

I denna gör det själv-vägledning kan du se hur du bygger ett skräddarsytt skåp under trappan. Det blir en del mätnings- och sågarbete, men är du van med att arbeta med trä är det inga svårigheter. Du får en komplett materiallista, ritningar till byggordningsföljden och skåpets olika delar och så visar vi hur du:

 • bygger sockeln
 • bygger lådsektionen
 • sätter ihop lådorna och monterar lådskenorna
 • sätter ihop trekantshyllorna
 • skruvar ihop alla delarna.  

Ordningsföljden vid byggandet: Bygg de olika delarna till skåpet i en bestämd ordning. På så sätt slipper du göra om några av arbetsmomenten och kan istället arbeta vidare mot målet. Ordningsföljden är: A sockel, B fyrkantig lådsektion med lådor, C det översta trekantiga skåpet, D det nedre, trekantiga skåpet.

Instruktion

01
A sockel 2 Steg

1

Innan vi börjar måla och såga är det viktigt att sockeln är på plats och att den är helt rak. Mät noggrant, såga till delarna och skruva därefter fast bakstycket (B) på tvärstyckena (C). Därefter ska hörnklossarna (D) skruvas fast på tvärstyckenas fria ände, innan fronten (A) ska skruvas på.

2

Anpassa sockelfronten (A) så att den helt passar in på det sneda innertaket och skruva därefter fast den inifrån genom hörnklossarna (D).

02
B fyrkantig lådsektion 4 Steg

När sockeln är på plats mäter du upp för lådsektionen, så att den passar helt exakt in på undersidan av trappan/väg-gen. Börja inte med de andra delarna av skåpet innan lådsektionen har satts ihop och är på plats.

Se till att förborra för alla skruvar, även in i ändträet, och försänk skruvhuvudena så att de inte sticker ut. Kom dessutom ihåg att påföra trälim i skarvarna innan skruvarna skruvas in permanent.

1

Dra ett streck på toppen och i botten 9 mm in på de två sidoskivorna (F). Om du använder 18-mm-skivor såsom här, motsvarar det en halv skivtjocklek.

2

Borra och försänk fyra hål i varje sida av skivorna (F) längs strecken. Borra helt igenom så att du även får förborrat in i änden på respektive botten och topp (E) såsom visas. Då flisar sig inte träet.

3

Skarva lådsektionen med trälim och skruvar. Slipa lätt med slippapper om det finns skarpa kanter, och kontrollera att alla hörn är precis 90 grader.

4

Avsluta med bakbeklädnaden (G). Anpassa den så att den är 1 mm mindre än lådsektionen hela vägen runt och häfta fast den med stift.

03
B lådor 5 Steg

Varje låda består av en trästomme, och utanpå den har det skruvats på en täck-front som är lika bred som lådsektionen och 3,5 cm högre än själva lådan. Detta ska du vara uppmärksam på när du placerar ut glidskenorna till lådorna.

Botten på lådan här har spikats fast, men du kan utan problem såga en fals i lådans sidor, samt i front- och baksidan, som kryssfanerskivan limmas fast i. Detta är en solid lösning, men det tar dock lite av platsen i lådan.

1

Börja med att sätta ihop lådans stomme. Skruva fast och limma de två sidostyckena (H) på fronten och baksidan (J).

2

Skruvarna ska försänkas. Använd ett litet borr till förborrningen och ett större borr till försänkningen om du inte har något särskilt borr för de här arbetsuppgifterna.

3

Därefter ska lådan ha en botten. Anpassa en kryssfanerskiva (L) och fäst den på stommen med lim och stift.

4

Lådskenorna monteras. När du känner till avståndet, är det smart att sätta fast hjälplister med dubbelhäftande tejp innan du skruvar fast skenorna.

5

Täckfronterna (K) monteras på lådan från insidan. Se till att det finns ett avstånd på 3–4 mm mellan lådfronterna så att de inte stöter ihop med varandra efter en tid.

04
C + D trekantshyllor 6 Steg

De två trekantiga hyllorna sätts ihop på samma sätt - de har bara lite olika mått. Och så finns det en viktig detalj i det hörn där de två hyllorna möts, som får de två sneda toppskivorna att fortsätta som om de var en skiva. Detta kommer vi tillbaka till senare.

Bygg först den översta hyllan och ställ upp den på lådsektionen. Mät sedan upp till den nedersta hyllan och bygg denna. Då kommer ditt skåpsystem att passa precis i hålet under trappan.

Innan du slutligen placerar hyllorna i hålet under trappan ska du se till att rita upp luckorna efter dem.

1

Börja med de sneda snitten. Använd en smygvinkel och överför vinkeln mellan det sneda innertaket och den lodräta väggen till din cirkelsåg. Skär av toppen på sidan (N) och höger sida på botten (M) i den vinkeln.

2

Den sneda toppskivan (O) sågas också av snett i ändarna. Fortsätt med att förborra, försänka, limma och skruva fast sidan (N) på botten (M). Avsluta med att skruva fast den sneda skivan (O). Ställ in hyllan på plats.

3

Hyllorna vilar på två stödlister (S och T). Skär av listerna på längden och såga av den ena sidan på listen (T) i samma vinkel som den sneda skivan (O). Förborra och försänk skruvhålen.

4

Limma och skruva fast stödlisterna där hyllorna ska sitta. Därefter mäter du ut och sågar till hyllorna (P) och (R) på bredden så att de passar exakt. Kom ihåg vinkelsnittet på höger sida.

5

Den översta trekantiga hyllan C. Så som du kan se på bilderna har det nedersta hörnet på hyllan skurits av lodrätt. Prova vinklarna på ett par brädbitar innan du sågar i de riktiga skivorna. Kom ihåg att trappans lutning bestämmer vinkeln mellan botten och toppskivan.

6

Den nedersta trekantiga hyllan D. Det speciella med den här hyllan är att sidoskivan (N1) är lika hög som lådsektionens sidoskiva (F). När den sneda toppskivan (O1) läggs ovanpå och skärs av så att den är i linje med sidoskivan, kommer den passa in exakt i förlängningen på den översta sneda hyllan.

05
Hopsättning 5 Steg

Montering av skåpsystemet är ganska lätt, eftersom du hela tiden har haft alla delar inne på plats för att mäta och anpassa dem. Nu återstår endast att skruva ihop allt och montera handtagen. Ska skåpet målas eller oljas in är det lättast att göra detta innan monteringen.

1

Skruva fast lådsektionen på sockeln när du har ställt in den på plats. Kom ihåg att förbor ra och försänka skruvarna.

2

Luckorna monteras. Markera var beslagen ska sitta och se till att det finns plats för att skruva fast de översta beslagen. Använd en kort skruvdragare eller en vinkelchuck till skruvdragaren.

3

Borra hålen till gångjärnen i luckan, om så krävs. Här har ett så kallat Forstner-borr använts. Det finns beslag som det inte ska borras hål för, men de håller inte fast luckan lika stabilt.

4

Skruva ihop delarna. Sätt de två trekantiga hyllorna på plats och skruva fast dem på lådsektionen. Här ska det inte limmas - på så sätt är det nämligen möjligt att montera ned delarna igen utan att förstöra något.

5

Sätt på luckorna och skruva på handtagen på dem. Justera luckorna med hjälp av de små justeringsskruvarna så att de sitter helt rakt. Nu återstår bara att fylla lådor och skåp med föremål.

Material

SOCKEL
18 mm limträ, bok, 80 x 330 cm:

 • 1 front (A), 184 x 10 cm
 • 1 bakstycke (B), 175 x 10 cm
 • 4 tvärstycken (C) à 71 x 10 cm
 • 4 hörnklossar (D) à 10 x 1,8 cm

LÅDSEKTION
18 mm limträ, bok, 80 x 330 cm:

 • 1 botten och en 1 topp (E), 92,4 x 78 cm
 • 2 sidor (F) à 86,6 x 78 cm

8 mm kryssfaner, 80 x 120 cm:

 • 1 bakbeklädnad (G), 92,4 x 86,6 cm

LÅDOR
18 mm limträ, bok, 80 x 330 cm:

 • 8 sidor (H) à 75 x 17,5 cm
 • 8 fronter/baksidor (J) à 86 x 17,5 cm
 • 4 täckfronter (K) à 95 x 21 cm

8 mm kryssfaner, 80 x 120 cm:

 • 4 lådbottnar (L) à 89,6 x 75 cm

TREKANTIG HYLLA - TOPP
18 mm limträ, bok, 80 x 330 cm:

 • 1 botten (M), 94,2 x 78 cm
 • 1 sida (N), 103 x 78 cm
 • 1 sned skiva (O), 143 x 78 cm
 • 1 hylla (P), 62 x 77 cm
 • 1 hylla (R), 34 x 77 cm
 • 2 stödlister (S) à 1,8 x 76 cm
 • 2 stödlister (T) à 3,6 x 76 cm
 • 1 lucka, trekantig (U), 94,2 x 103 cm

8 mm kryssfaner, 80 x 120 cm:

 • 1 bakbeklädnad, trekantig (W), 94,2 x 103 cm

TREKANTIG HYLLA - BOTTEN
18 mm limträ, bok, 80 x 330 cm:

 • botten (M1), 79 x 78 cm
 • 1 sida (N1), 87 x 78 cm
 • 1 sned skiva (O1), 123 x 78 cm
 • 1 hylla (P1), 45 x 77 cm
 • 1 stödlist (S1), 1,8 x 76 cm
 • 1 stödlist (T1), 3,6 x 76 cm
 • 1 lucka, trekantig (U1), 87 x 79 cm

8 mm kryssfaner, 80 x 120 cm:

 • 1 bakbeklädnad, trekantig (W1), 79 x 87 cm

Dessutom:

 • 4 set lådskenor, Hettich FZB50, Carl Ras
 • 4 gångjärn till luckor, IKEA, ”Komplement”
 • 6 handtag, t.ex. IKEA, ”Orrnäs”
 • Trälim, skruvar, olja eller färg

Specialverktyg

 • Cirkelsåg
 • Smygvinkel

Tidsförbrukning

3 dagar plus torktid efter målning eller behandling med olja.

Pris

Runt 4 500 kr.

Svårighetsgrad

Det är lite målnings- och sågarbete, men är du van vid att arbeta i trä blir det inte svårt.

Ritning

3D-modell

3D-modell

Snett skåp under trappan

Skåpet är uppbyggt av fyra olika delar.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Osynliga skruvar

När sockelfronten skruvas fast inifrån genom hörnklossarna, undviker du synliga skruvar.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Skiva på baksidan stabiliserar

Skivan på baksidan av plywood spikas fast och stabiliserar hyllorna.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Kom ihåg luft mellan lådorna

Lådfronterna är lite större än lådorna. Se därför till att ha 3-4 mm luft mellan dem när de är stängda.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Luckan följer kanten

Luckan följer hyllans ytterkant. OBS! den lodräta kapningen i nedersta hörnet.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Skenor till lådorna

Det är skenornas placering som bestämmer avståndet mellan lådorna.

Öppna 3D-modell

Video

VERKTYG: Så här använder du cirkelsågen

I den här videon lär du dig allt om cirkelsågens möjligheter, klingor och funktioner. Cirkelsågen är urstark och kan med rätt inställning klara av allt från grova till riktigt fina snitt – med både raka snitt och olika vinklar. Och med rätt klinga kan du använda sågen i både trä, metall, lättbetong och plast.

TIPS: Låt cirkelsågen såga i underlaget

VERKTYG: Så här använder du skruvdragaren

I den här videon lär du dig allt om det mest populära gör-det-själv-verktyget. Förutom att skruva i skruvar och borra hål i många olika material, finns det massor av tillbehör som gör att du kan borra stora hål, skruva i franska skruv och spänna muttrar, försänka skruvar, slipa, polera och mycket mer.

TIPS: Rätt längd på spik och skruvar

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Förvaring