Lätt
Svår

Hela rummet skulle renoveras – isolering, nya gipsskivor på väggarna, ny tapet, målning, nya foderlister runt fönstren osv. Det var under arbetet som idén dök upp: Hur vore det med belysning i fönstren? Det skulle vara mysigt … Valet föll på LED-spots eftersom de är diskreta och billiga i drift. Energiförbrukning är endast 1 watt per lampa! Problemet med LED-spots är att kunna gömma undan transformatorn. Men det skulle inte bli problem här, eftersom väggarna skulle renoveras. Därför kunde vi dra sladdar och skapa plats för transformatorn innan gipsskivorna sattes på plats. Vi hade tur för det satt ett lamputtag ovanför varje fönster, och vi hittade en apparatdosa som passade i uttaget och där la vi transformatorn. Annars hade vi tvingats bygga in en låda i väggen (t.ex. bakom foderlisten) och sätta en lucka på den, för att komma åt transformatorn.