Den sista skivan delas diagonalt uppifrån och ner. Då kan den lätt sättas på plats utan att limmet skavs av från sidorna.

Den sista skivan delas diagonalt uppifrån och ner. Då kan den lätt sättas på plats utan att limmet skavs av från sidorna.

Problem:

Jag har tänkt bygga upp en innervägg av lättbetongskivor och under min planering av arbetet funderar jag på hur jag får den sista skivan på plats i varje rad för att limmet inte ska skrapas av. Skivan ska ju limmas även på sidorna.

Lösning:

Det är naturligtvis viktigt att alla skivorna har limmats fast ordentligt för väggen blir inte starkare än den svagaste fogen. Men det är rätt enkelt att få den sista skivan på plats. Mät öppningens bredd och såga till skivan så att den är 5 mm smalare. Dela sedan skivan diagonalt så att du får två bitar. Limma fast den undre av delarna. Lägg lim på diagonalen och på den andra delens sidor och tryck fast den andra delen.

SÅ HÄR STRYKER DU PÅ LIMMET:
Limmet läggs på med en limslev (limskopa) som passar i bredd …
... men kan även läggas på med hjälp av en tandspackel.