Men det som gömts i snö kommer fram i tö och de skador som vintern orsakat på bostaden avslöjas tydligt.

Inte bara dessa, utan också de skador som vi inte hann med att laga i höstas blir synliga. Häng med på husesyn så att du får veta vad du ska kolla och vad som sedan ska åtgärdas.